• Faly miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo.
 • RADIO RMK - RADIO RVMRMK (Radio madagasikara ho an'i Kristy) - RVM (radio vaovao mahasoa) mandefa ny "mana" isa-maraina
 • Ireo mpanoratra ny "Mana"
1 2 3
Manaisan'andro

Mana anio

 • Boky Mana :  Tsindrio eto  
 • Version française:  Cliquez ici 
 • Mana facebook: Tsindrio eto
 •  

  ALAKAMISY 27 NOVAMBRA
  EZEKIELA 25. 1-17 F. 6

  NITSANGANA HO FAHAVALO
  Firenena kely efatra mifanila fonenana amin’Israely no nahazo ireto faminaniana ireto : ny Amonita izay monina ao atsinanan’i Jordana dia hampahitan’Andriamanitra ny maha-Izy Azy satria naneso ny tempolin’i Jerosalema (3), naneso ny vahoakan’i Joda (8) izany hoe Andriamanitra mihitsy. Vokatr’izany dia ho lasan’ny Arabo ny tanin’izy ireo, izay toerana manan-danja ankehitriny antsoina hoe Amman, renivohitr’i Jordania. Mikasika ny Moabita kosa, izay teo atsinanan’ny Ranomasina Mena, ny hafaliana nasehony tamin’ny fahitàna ny fahoriana nahazo ny firenena Jiosy no hahatonga ny faharinganan’izy ireo ka tsy ho hita intsony eo amin’ny tantara izy ireo. Samy avy amin’ny taranak’i Lota ny Amonita sy ny Moabita, kanefa dia lasa nitsangana ho fahavalon’Israely. Momba ny Edomita indray, izay taranak’i Esao, dia fankahalàna no hita ao amin’izy ireto. Mety mbola manao valifaty tamin’ny nataon’i Jakoba fahiny ve no antony ? Ny niafarany : lasan’ny Arabo ary taty aoriana, nobaboin’ny Romana. Tsy nijanona teo anefa fa faharavàna sisa no tavela. Ny fahefatra dia ny Filistina izay nitoetra tao Atsimo Andrefana. Matetika izy ireo no manafika ny firenena Jiosy fa tamin’ity farany ity, dia ringana tanteraka noho ny famaliana nataon’Andriamanitra ka tsy ho re intsony ny Filistina.
  …dia ho fantany fa Izaho no Jehovah. Tsy misy firenena eto ambonin’ny tany izay tsy eo ambany fitsaràn’Andriamanitra. Mitaiza sy manitsy ny vahoakany Izy, fa manasazy kosa izay firenena mifaly sy miteha-tànana rehefa misy manjo ny firenena nofidiny. Aleo mijoro ho namana toy izay mitsangana ho fahavalon’Israely, firenena izay an’Andriamanitra. “Tsy haninjitra ny tànako amin’ny tompoko aho, fa voahosotr’I Jehovah izy” (1 Samoela 24. 11).


  RADIO azo hiainoana ny mana isa-maraina:

     

  Le pain du jour: 

  Vendredi 26 décembre
  Actes 27.13- 26 Q. 3, 6
  LA TEMPÊTE
  Détresse et désolation (13-20). Pour n’avoir pas suivi la vision de l’apôtre Paul, les voyageurs sont en proie à une violente tempête (14). Tous leurs efforts se sont avérés vains pour atteindre l’objectif poursuivi : passer l’hiver à Phénix. Guidé par l’apparence, l’équipage du navire s’est fait piéger par un léger vent qui l’a décidé à partir (13). Ils ont oublié que « l’apparence est trompeuse ». Ils en ont fait les frais, avec la tempête surprise qui s’est rendue maître du navire (15, 17b). Après l’échec de leur projet, place à la détresse et la désolation ! (20). À méditer : « À vous maintenant, qui dites : aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ville… Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain !... Vous devriez dire, au contraire: si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela » (Jac 4.13-15). Intervention divine rassurante. À l’initiative de Dieu qui lui a envoyé un message de réconfort, l’apôtre Paul est revenu à la charge pour parler à ses compagnons de voyage. Il ne s’est pas laissé décourager par la mise à l’écart de son premier « rapport d’expertise » qui concluait à l’ajournement du voyage (10, 11, 21b). Il a plutôt délivré le message divin en y mettant la manière, pour rassurer ses compagnons angoissés et désespérés (22-26). Avertissement : Dieu parle, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, afin de détourner l’homme du mal et de garantir son âme de la fosse (Job 33.14-18).


  A VOIR AUSSI:
  Video :

  Ou iras-tu ?
  Partage

  Ne t'agites pas!!