Sélectionner une page

Hafatra kely ?

Izay te ho mpianatry ny Tompo dia tsy maintsy mandoa « droit d’inscription »
Lioka 14 : 33
Ary toy izany koa hianareo rehetra, izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo, dia TSY AZO EKENA ho mpianatro.

Ary tsy maintsy mandoa « écolage » anankiroa be izao, sady isan’andro koa en plus
Lioka 9 : 23
Ary hoy koa Jesosy tamin’ izy rehetra: Raha misy ta-hanaraka Ahy, aoka izy HANDA NY TENANY, dia HITONDRA NY HAZO FIJALIANY isan-andro ka hanaraka Ahy.

Lafo loatra ry Jesosy ity saran’ny miaraka aminao ity ka! asa re ra mba firy marina no tena mpianatrao ao?
Sur ange izany fa « clandestins » ny ankamaroany e! Nefa ny mpitsoaka écolage tsy ahazo diplôme mandrakizay! Mahatsiaro an’le ranamana nolazain’ny Tompo hoe tsy manao ny « akanjo fanao @fampakaram-bady » aho (Matio 22.11)

Samia mandini-tena LALINA fa tsy tapitra eo amin’ny fialàna amin’ny ratsy fanao ny fiarahana amin’ny Tompo

Pasteur Tovo

Fampianarana:

Ny didy lehibe indrindra

Dia hoy Jesosy taminy: Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra (Deo. 6. 5). Matio 22:37

Fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly Madagasikara

flambeau-sambofiara3001

Tranokala

Fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly Frantsa

bible-study300

Tranokala

Mana isan'andro. Inona marina moa no atao hoe mana ?

Malagasy girl - Rod waddington

Tohiny

Ny finoana !!

Koa ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy. Romana 10:17.

Fanasàna
Ry havana malala
Efa ho avy Jesosy Kristy.
Manasa anao izahay hiaino koa ireo fampianarana, izay hanampy anao ahafantatra ny tokony ho fiainan'ny kristianina marina. Sy hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra.
"Koa ny finoana dia avy amin'ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy." Romana 10:17
Sary: Aro Raveloson
Invitation
Frères et Soeurs en Christ.
Jésus revient bientôt.
Nous vous invitons fortement à écouter les enseignements audio (FR/EN) que nous proposons.
Ils vous aideront à grandir spirituellement et à affermir votre relation avec Dieu.
"Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ." Romain 10:17
Photo: Aro Raveloson
Célébration 45ème année.
Ligue pour la Lecture de la Bible Madagascar.
Animée par le groupe Ny AKO.
"Appliquer le coeur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Eternel." Esdras 7:10
Fanasàna
Ry havana malala
Efa ho avy Jesosy Kristy.
Manasa anao izahay hiaino koa ireo fampianarana, izay hanampy anao ahafantatra ny tokony ho fiainan'ny kristianina marina. Sy hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra.
"Koa ny finoana dia avy amin'ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy." Romana 10:17
Sary: Aro Raveloson
Invitation
Frères et Soeurs en Christ.
Jésus revient bientôt.
Nous vous invitons fortement à écouter les enseignements audio (FR/EN) que nous proposons.
Ils vous aideront à grandir spirituellement et à affermir votre relation avec Dieu.
"Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ." Romain 10:17
Photo: Aro Raveloson
Célébration 45ème année.
Ligue pour la Lecture de la Bible Madagascar.
Animée par le groupe Ny AKO.
"Appliquer le coeur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Eternel." Esdras 7:10