• Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit. Marc 9.23
 • RADIO RMK - RADIO RVMRMK (Radio madagasikara ho an'i Kristy) - RVM (radio vaovao mahasoa) mandefa ny "mana" isa-maraina
 • Tranok'ala FMMBhttp://llb-madagascar.com/
1 2 3
Manaisan'andro

Mana anio • Boky Mana :  Tsindrio eto  
 • Version française:  Cliquez ici 
 • Mana facebook: Tsindrio eto
 • Tranok'ala FMMBhttp://llb-madagascar.com/
 •  

  ZOMA 19 DESAMBRA
  ASAN’NYAPOSTOLY25. 1-12 F. 2

  NAMPAKATRA NY RAHARAHA
  Teti-dratsin’ny lohan’ny mpisorona sy ny manan-kaja. Any am-ponja any Kaisaria i Paoly. 100 km eo ho eo ny elanelan-tany misy an’i Kaisaria sy Jerosalema. Fikasana hamono an’i Paoly no ao ambadiky ny fiangaviana tamin’i Festosy ny hitondrana azy hotsaraina any Jerosalema. Mahagaga fa dia mpivavaka sy olona manan-kaja nefa ratsy saina toy izany. Tsy misy tahotra an’Andriamanitra. Narovan’Andriamanitra i Paoly hany ka tsy nanaiky ny hitondra azy any Jerosalema i Festosy. Manana fahefana amin’ny antsipiriam-piainan’ny olona ny Tompo.
  Miandany amin’ny Jiosy koa i Festosy. Fantany fa tsy manana porofo ny amin’ny fanendrinkendrehana ataony ireo Jiosy (7) nefa mba hahatsara endrika azy eo anatrehan’ireo manan-kaja dia mbola tiany hampiakarana any Jerosalema ihany ny raharara (9). Mpitondra mitanila. Tsy hahefana izay rariny eo amin’ny tany amamonina sy eo imason’Andriamanitra ny toetra toy izany.
  Mampiasa ny zony amin’ny maha-Romanina azy i Paoly. Matoky tena izy. Madio ny eritreriny sy ny fony. Tsy misy fahadisoany na mikasika ny ara-pivavahana na ny ara-panjakana ka vonona ny hiaro ny tenany eo anatrehan’ny Emperora any Roma izy. Fitsarana faratampony io tamin’izany. Zon’ny mpino ny miaro tena araka ny rafitra misy. Ny tena tetik’i Paoly anefa ny marina kokoa dia tsy handahatra ny amin’ny hanadiovana ny tenany fa ny hampahafantatra ny Vaovao Mahafalin’i Jesosy Kristy amin’ny emperora. Mahay manararaotra ny varavarana misokatra (opportunité) rehetra izy.
  Saintsaino : Mihoatra ny 2 taona no efa nilazan’nyTompo fa hanambara Azy any Roma i Paoly (Asan’ny Apostoly 23. 11). Mitaky finoana sy faharetana ny fahatanterahan’ny Tenin’ny Tompo.


  RADIO azo hiainoana ny mana isa-maraina:

     


  Le pain du jour: 


  Vendredi 19 décembre
  Actes 25.1-12 Q. 1, 3
  LE CHRÉTIEN ET LA LOI
  Paul est toujours en prison à Césarée, depuis deux ans (25.27). Avec l’arrivée de Festus, le nouveau gouverneur romain, les Juifs profitent de ce changement pour plaider à nouveau contre Paul (2). Festus ne tombe pas dans leurs manigances. Il affirme son autorité et veut donner à Paul l’occasion de s’exprimer dans le cadre légal qui lui est accordé (4-5), tout en essayant de gagner la faveur des Juifs (9). Paul ne se laisse pas prendre dans ces calculs politiques : il connaît très bien la loi et l’utilise à bon escient (10-12). Un nouveau dirigeant politique, un litige entre deux groupes religieux, dont l’un veut profiter d’une situation de transition : quoi de neuf dans la vie politique de nos pays ? Quelle devrait être l’attitude du chrétien par rapport aux manigances de la vie politique ? Nous pouvons apprendre quelques leçons de Paul : 1/ Tout d’abord, il attend avant de parler. Il ne dit rien alors que les Juifs portent contre lui de « nombreuses 144 et graves accusations » (7). Il attend patiemment le temps de Dieu, probablement dans une attitude de prière, pour répondre aux accusations. 2/ Il connaît la loi, tant la loi juive que la loi romaine, et sait l’appliquer. 3/ Lorsqu’il formule sa défense, il l’a fait clairement, simplement et avec assurance (8). Question : En tant que citoyens chrétiens, comment utilisons-nous la loi en cas de litige ?
  A VOIR AUSSI:
  Video :

  Ou iras-tu ?
  Partage

  Ne t'agites pas!!