Sélectionner une page

Olana ara-teknika

Salama Tompoko ,

Noho ny olana ara-teknika dia mbola tsy mandeha ireo audio rehetra fa rahampitso maraina vao tafaverina raha sitrapon’Andriamanitra.

Tahian’i Jesosy.

Misaotra Tompoko.

Hafatra kely ?

 

ASA IANAO RAHA HITOVY HEVITRA AMIKO…

Ny olona mahasosotra antsika, manafintohina, mahabe fo, manome devoly, mampiteniteny foana… dia mahasoa antsika LAVITRA noho ny olona mpanasoaso, mpanome vola, le mampifalifaly ireny ny miresaka aminy…

Nahoana?
Ireo olona faharoa ireo dia mpampifaly ny nofontsika, tsy hoe tsy ilaina ireo, fa ataovy ny fampitahana hoe iza no tsara kokoa, izay mampifaly ny nofo sa izay mampandroso ny fanahy?

Eny tokoa, mampandroso ny fanahy iretsy olona voalohany satria, ireny no mampivoaka ny toetra ratsintsika, ary @alalan’izy ireo dia asehon’ny Tompo fa isika dia mbola masiaka, be menomenona, tsy mahatam-bava, tsisy fitiavana, tsisy faharetana, mora tezitra…

Maro amitsika no manao vavaka hoe ovay ra-anona nefa isika no tian’ny Tompo ovaina fa tsy izy ^_^

Andao hisaotra ny Tompo manokana ny @fisian’izy ireo ary andeha hodinihina ireny tranga ireny manomboka izao, mba hitomboantsika ho tena vavolombelon’i Kristy MARINA =D

Pasteur Tovo

Fampianarana:

Ny didy lehibe indrindra

Dia hoy Jesosy taminy: Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra (Deo. 6. 5). Matio 22:37

Fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly Madagasikara

flambeau-sambofiara3001

Tranokala

Fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly Frantsa

bible-study300

Tranokala

Mana isan'andro. Inona marina moa no atao hoe mana ?

Malagasy girl - Rod waddington

Tohiny

Ny finoana !!

Koa ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy. Romana 10:17.

Fanasàna
Ry havana malala
Efa ho avy Jesosy Kristy.
Manasa anao izahay hiaino koa ireo fampianarana, izay hanampy anao ahafantatra ny tokony ho fiainan'ny kristianina marina. Sy hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra.
"Koa ny finoana dia avy amin'ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy." Romana 10:17
Sary: Aro Raveloson
Invitation
Frères et Soeurs en Christ.
Jésus revient bientôt.
Nous vous invitons fortement à écouter les enseignements audio (FR/EN) que nous proposons.
Ils vous aideront à grandir spirituellement et à affermir votre relation avec Dieu.
"Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ." Romain 10:17
Photo: Aro Raveloson