Tongasoa!

Faly miarahaba anao izahay eto amin’ny mana isan’andro

Mangetaheta ny  hiaino tenin’Andriamanitra ianao?
Mandroso ary tompoko ô!

Sary: IamNotUnique – salut (flickr)
mana anio

Andao hanaraka ny Tompo!!

Andao hiara-hiazakazaka hanaraka ny Tompo. Hanao ny fahamarinana, sy handroso amin’ny fahamasinana.

 

Sary: Franck Vervial – la course (flickr)
Fanamasinan-tena

Tena Tsara Jesosy!!

Tena tsara tokoa ny miaraka amin’i Jesosy. Ary na misy aza ny olana mandalo eo amin’ny fiainana, dia fiadanana lalandava rehefa misy azy.

Sary: Franck Vervial – Tonga soa (flickr)
Fiainana Kristianina

Aza matahotra ianao!!

Ary aza matahotra , Jesosy tsy mba hanameloka anao. Efa niandry anao efa ela izy!! Mibebaha, ary miverena aminy, fa izy dia vonona ny handray anao foana …
… Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao. Isaia 43:1

Ny Alahelo mahasoa!!

Satria ny alahelo araka an'Andriamanitra dia mahatonga hiala amin'ny toe-dratsy, mba hiroso amin'ny famonjena tsy hanenenana; fa ny alahelon'izao tontolo izao kosa mahatonga fahafatesana. 2Kor_7-10 - DIEM

Ny finoana !!

Koa ny finoana dia avy amin'ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Romana 10:17.

Mba tsarovy ambavaka i Madagasikara.

Sary: Steeve evans – Madagascar (Flickr)
Vavaka ho an'ny tanindrazana

llbmadaFMMB
LLG-Madagascar

Tranok’ala ofisialy

llbmgfrance
FMMB-France
LLG-MG-FRANCE

Tranok’ala ofisialy

 

Mana isan’andro

Fandaharana mana isan’andro atolotry ny FMMB – Madagascar, izay mandinika sy mandalina ny Baiboly.

 

Hira fiderana

Maro dia maro ireo hira misy ato azonao hiderana an’ Andriamanitra. Tsara izy, ary mendrika ny ho deraina.

 

Hifandray

Raha te hifandray aminay ianao, tsindrio eto :

 

Boky mana

Teny Malagasy:

Version Française: 

Inona no hatao hoe mana?

Mana: avy amin’ny teny Jiosy (hebreux) hoe « manne » izay midika hoe  « inona itony? » Ny mana dia karazana mofo izay nalefan’Andriamanitra avy any andanitra isa-maraina, ho sakafon’ny vahoakan’ ny Israely tamin’ny fotoana nialan’izy ireo tany egypta. Tsy mbola hitany ary tsy fantany anefa izany karazana mofo izany ka nifanontany izy ireo hoe « inona itony? (manne?) » …

tohiny ...