Sélectionner une page

Ny vavaka

Ny vavaka dia fifandraisana amin’Andriamanitra. Ilaina ny manokana fotoana mba hivavahana samirery.

Ny vavaka :

1- Vavaka amin’ny fanahy sy fahamarinana:
Mangataka ny fanahin’Andriamanitra mba hampangina ny nofo sy ny saina araka ny maha olombelona. Jaona 4:24 – 1ko15:50 – Gal5:16,17.

2- Mivavaka amim-pahamasinana:
Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay manaraka ny sitrapony. Jaona 9:31 – Isaia 59:1,2.

3- Mivavaka araka ny sitrapon’Andriamanitra:
Mamantatra ny sitrapony satria mety tsy ho tanteraka ny vavaka raha tsy sitrany. 1Jaona 5:14 – Salamo 66:11,12.

4-Mivavaka amin’ny finoana:
Miala ny ahiahy rehetra, manantena fa hahita valimbavaka. Mifaly sahady fa ho avy ny famonjena. Hebreo 11:6 – Jaona 11:22 sy 42.

5-Vavaka mahery :
Rehefa mivavaka dia mivavaka amin’ny fisisihana « avec insistance », tsy hamelana tahaka ny nataon’i Jakoba (Israely). 1mpanjaka18:44 – Lioka 18:1 – Marka 7:28 – Genesisy32:27

6-Vavaka sy fifadian-kanina:
Mbola ny mampangina ny nofo ihany, omena toerana ny fanahy masina hahafahana mihaino ny tenin’Andriamanitra. Ezra8:23 – Marka9:29

Radio
        
Invitation
CAMP FAMILIAL 2018
Le camp de vacances de la ligue pour la lecture de la bible section Malagasy aura lieu à La Roche sur Yon, le chef-lieu de la Vendée.
Nous pourrons profiter aussi des espaces naturels aux alentours et découvrir en particulier la ville des Sables d’Olonne, réputée pour sa plage de sable fin, son ensoleillement privilégié et ses paysagespittoresques : dunes, marais, forêt d’Olonne…
Du mercredi 1er août à 13h au dimanche 5 août 2018 après-midi.
"Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ." Romain 10:17
Kaonferansa