Sélectionner une page

Fanilo

Mana ho an’ny ankizy 21 MAY JOELA 4.1-3 F.5 HAMALY NY OLONY IZY Olona nofidin’ny Tompo manokana ny Israely. Tiany ireo ary ataony miavaka. Raha nanaiky an’i Jesoa ho tomponao sy mpamonjinao koa ianao dia voafidin’ny Tompo. Hamaly ny ratsy nataon’ny firenena hafa...