Sélectionner une page

Fanilo

Mana ho an’ny ankizy 26 SEPTAMBRA I SAMOELA 26.17- 20 F. 4, 8 MITOKY AMIN’ANDRIAMANITRA! Ahoana no fiantsoan’i Saoly an’i Davida eto? “zanako”: mahagaga be. Raha marina ve fa zanaka dia henjehina hovoina foana mandritra ny taona maro? Fanahy hafa no nameno azy...