Sélectionner une page

Ny fanatitra tsara indrindra

Ry mpiray tampo ao @ Kritsy Jesosy, afaka manao fanatitra izay heverintsika fa tena lehibe tokoa ho an’Andriamanitra isika: ny fananantsika rehetra, ny fotoanantsika…. Tsy hoe sanatria ratsy akory izany,fa ny tena takian’Andriamanitra avy amintsika...