Sélectionner une page

Maika ny fitoriana

MAIKA NY FITORIANA FILAZANTSARA  » Fa hianao kosa mahonona tena amin’ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan’ny evanjelista, tanteraho ny fanompoanao  » II Timoty 4.5 Miara mahita sy miaina isika ety ambanin’ny masoandro fa...