Sélectionner une page

Pantekosta – Pentecôte

Malagasy « Ary hoy Izy taminy: Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra » Marka 16:15 Jesosy alohany hiakarany any amin’ny Ray, dia nanankina amintsika asa lehibe. Noho ny manodidina izay samy...