Sélectionner une page

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny Baiboly:

1-Ianarana tsara ny Filazantsara 4, averina vakiana in-3 mba ho azo tsara ny fomba fiasan’i Jesosy sy ny Filazantsara notoriany
2-Vakiana ny tantaran’ny Asan’ny Apostoly hahalalanao ny tena fiainan’ny Fiangonana voalohany, azonao averina vakiana raha tsy tafapetraka tsara.
3-Vakiana ny Epistily rehetra, averina in-3 na in-4 mandra-pahazo tsara mihitsy ny fanazavàna rehetra voarakitra ao. Aza adino ny mampiasa dikan-teny hafa, frantsay ohatra, mba tsy ho diso fandray.
Azonao tsara @izay ny atao hoe « Fanekena vaovao »
4-Izay vao vakiana ny Salamo mirakitra vavaka sy fideràna
5-Vakiana ny bokin’ny fahendrena: Ohabolana sy Mpitoriteny
6-Vakiana @izay ireo boky mirakitra tantara, ahitàna ny fomba fitondran’Andriamanitra ny zanak’Isiraely fahiny.
7-Izay vao mamaky ny bokin’ny Mpaminany (Isaia hatramin’ny Malakia) sy ny Apokalypsy.
Ankehitriny, ny ankabeazan’ny Kristiana toa mandritra ny toriteny ihany vao mba mamaky fa dia mihinana am-bolony izay lazain’ingahy mpitory teny fotsiny ny ankamaroam-potoana!
Kolosiana 3.16
Aoka ny TENIN’I KRISTY hitoetra BETSAKA ao aminareo @fahendrena rehetra
Mahereza daholo!
Pasteur Tovo

Radio

RFM - RVM

 

Sokajy hafa

 

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin’i Solomona tao Jerosalema no atao hoe « tranon’Andriamanitra » tsy misy ankoatra io raha ny Tenin’Andriamanitra no jerena! Ary tao Andriamanitra no nitoetra hatramin’ny andron’i Jesosy! …

Hamaky
Invitation
CAMP FAMILIAL 2018
Le camp de vacances de la ligue pour la lecture de la bible section Malagasy aura lieu à La Roche sur Yon, le chef-lieu de la Vendée.
Nous pourrons profiter aussi des espaces naturels aux alentours et découvrir en particulier la ville des Sables d’Olonne, réputée pour sa plage de sable fin, son ensoleillement privilégié et ses paysagespittoresques : dunes, marais, forêt d’Olonne…
Du mercredi 1er août à 13h au dimanche 5 août 2018 après-midi.
"Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ." Romain 10:17
Kaonferansa