Sélectionner une page

Manahaka an’i Jesoa Kristy

 » KOA AMIN’IZANY DIA AOKA HANAHAKA AN’ANDRIAMANITRA IANAREO TAHAKA NY ZANAKA MALALA » Efesiana 5:1

Raha toa ka mihevitra tokoa isika fa efa naterak’ANDRIAMANITRA RAY amin’ny alalan’ny FANAHINY dia tokony hanana ny natioraNY sy ny fombafombaNY.

ANDRIAMANITRA dia marina sy masina ary tsara.

Ahoana moa no mbola misy itovizantsika amin’ny fanaon’izao tontolo izao: lainga, fanompo-tsampy,fitiavan-karena, fitiavam-boninahitra, fiazakazahana fitadiavana harena mora lo, fijangajangana, fanarahana lamaody, tsy finoana, fatahorana, tsy fanantenana, tsy famelan-keloka, fankahalana….mbola maro tsy voatanisa…

Ny alika tsy miteraka saka ary ny saka tsy miteraka alika.

Noho izany ANDRIAMANITRA dia tsy afaka miteraka hafa tsy zanaka marina sy masina. Zanaka mitafy ilay olom-baovao:
izay niala tamin’ny fanaony taloha,
taminy mbola niainany fiainana jentlisa,
mba handehanany araka ny lalan’ny Rainy, hanatanterahana ny sitrapoNY rehetra.

Ihoby Rakotomanga

Radio

RFM - RVM

 

Sokajy hafa

 

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin’i Solomona tao Jerosalema no atao hoe « tranon’Andriamanitra » tsy misy ankoatra io raha ny Tenin’Andriamanitra no jerena! Ary tao Andriamanitra no nitoetra hatramin’ny andron’i Jesosy! …

Hamaky

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny Baiboly:

1-Ianarana tsara ny Filazantsara 4, averina vakiana in-3 mba ho azo tsara ny fomba fiasan’i Jesosy sy ny Filazantsara notoriany
2-Vakiana ny tantaran’ny Asan’ny Apostoly hahalalanao ny tena fiainan’ny Fiangonana voalohany, azonao averina vakiana raha tsy tafapetraka tsara.
3-Vakiana …

Hamaky
Invitation
CAMP FAMILIAL 2018
Le camp de vacances de la ligue pour la lecture de la bible section Malagasy aura lieu à La Roche sur Yon, le chef-lieu de la Vendée.
Nous pourrons profiter aussi des espaces naturels aux alentours et découvrir en particulier la ville des Sables d’Olonne, réputée pour sa plage de sable fin, son ensoleillement privilégié et ses paysagespittoresques : dunes, marais, forêt d’Olonne…
Du mercredi 1er août à 13h au dimanche 5 août 2018 après-midi.
"Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ." Romain 10:17
Kaonferansa