Sélectionner une page

KAONFERANSA CTMI

Palais des sports (petit palais) – 18 – 21 Jona 2019

Fisoratana anarana na koa fanazavana:

+261 34 12 701 17 | +261 34 55 318 68

CTMI – Miki Hardy

Iza moa i Miki Hardy ?

Manambady an’i Audrey i Miki Hardy , manan-janaka mirahavavy izay samy efa manam-bady izy ary manana zafikely roa . Nandray an’i Jesoa Kristy tao ampony izy tamin’ny faramparan’ny taona 1970 tany ho any, nandritra ny fihetsiketsehana karismatika nataon’ny fiangonana katolika. Taorian’ny nahazoany mari-pahaizana tamin’ny Sekolin’ny Biblika tao Durban tamin’ny 1982, dia niverina tany amin’ny Nosy Maorisy izy mba hanatanteraka ny asa fanompoana amin’ny fotoana rehetra. Na dia teo ireo taona nitoriana teny sy ny fifadian-kanina ary ny vavaka, dia nisy fotoana saika nandao ny asa fanompoana izy noho ny tsy fahitany fiovana firy teo amin’ny fiainan’ireo zanak’Andriamanitra. Saingy ny Tompo dia nanambara taminy fa ny olana dia tsy avy amin’ny mpino fa avy amin’ny tenany sy ireo pasitera hafa izay mpitarika fiangonana. Nanomboka nahatakatra izy fa tsy maintsy miova aloha izy ary tonga fitaratra ho an’ny fiangonana. Rehefa niaraka tamin’ny Tompo izy ka namaky ny asa sy ny taratasy nosoratan’i Paoly, dia nanomboka nahita ny azo antenaina amin’ny fiangonana: ny hafatra fototra nataon’i Jesoa Kristy sy Kristy novonoina teo amin’ny hazo fijaliana.

Tato anatin’ny 20 taona, rehefa niorim-paka ny fifandraisany tamin’ireo olon’Andriamanitra teto Afrika sy tany an-toeran-kafa, dia nipoitra tao ampon’ny pasitera Miki Hardy ny fiantsoan’Andriamanitra mba hitory ny filazantsara. Teraka ny « Church Team Ministries international », ankehitriny vokatry ny filazantsara izay notoriana, afaka mahita ny firaisam-pinoana velona ny vondrona Kristiana resy lahatra avy amin’ny fiangonana an-jatony any amin’ny firenena mihoatra ny 20 isa, na amin’ny tany miteny anglisy na miteny frantsay . Mahagaga, tsy misy fifanarahana ara-dalàna na fitsipi-panorenana na antontan-taratasy hafa mba hamehezana azy ireo: tsy misy afa-tsy ny hasarobidin’ny Fanahy Masina izay afaka mitoetra ao am-pon’izy ireo ka mampitambatra azy.

Araka ny hafatra avy amin’ny hazo fijalian’i Jesoa Kristy (1kor 2:2) dia maro no afaka nijoro mafy tamin’ny finoany, na dia teo aza ny fitsapana sy ny fanoherana. Miki Hardy sy ny Church Team Ministries international dia mijoro vavolombelona fa ny finoana ny asan’ny hazo fijalian’i Kristy izay toriana ihany no mitondra ny vahaolana rehetra ho an’ny kristiana miatrika izao fotoana izao ary ity fanambarana ity dia hafatra mahaliana ataon’ny CTMI ho an’ny fiangonana.