Sélectionner une page

Manasa anao izahay

Fotoana lehibe ireto ; hanasana ny mpitarika sy ny mpiandraikitra anivon’ny asa fanompoana

TSY MISY NY VIDIM-PIDIRANA FA ILAINA KOSA NY MISORATRA ANARANA DIENY IZAO FA VOAFETRA DIA VOAFETRA NY TOERANA.

Fisoratana anarana

 ANTANANARIVO
ALAHADY 24 NOV @ 9h00
LE PAVE ANTANINARENINA
🔵TSY MISY NY VIDIM-PIDIRANA, TSY MILA MISORATRA ANARANA
FILAN-KEVITRA
– 034 12 701 17

✔ TAMATAVE
26 – 29 NOV @ 9h30
SHARON HOTEL
🔵TSY MISY NY VIDIM-PIDIRANA FA ILAINA KOSA NY MISORATRA ANARANA
– 032 88 777 05
– 034 28 808 8