Menu - tsindrio eto

Fanilo

MANA HO AN'NY ANKIZY

20 JANOARY

GENESISY 24. 22 – 27 F.4
MATOKY HATRANY E!

Tsara be izany hoe tarihin’ny Fanahy Masina izany an! Mandamina ny zavatra rehetra ny Tompo eto.  Rebeka no vehivavy tonga voalohany sady fianankavian’i Abrahama ihany koa.  Nanampy azy Andriamanitra. Afaka ny tahotra sy ny ahiahy rehefa apetraka amin’Andriamanitra izay fikasantsika satria hiasa Izy. Nazava tamin’i Eliezera fa ity ilay vehivavy alaina vady ho an’Isaka. Nomeny kavin’orona volamena 10 grama sy haba volamena 100grama (fehin-tanana).  Faly sy vonona hatrany  Rebeka  handray ireto vahiny. Tena be fitiavana izy. Eliezera kosa nisaotra an’Andriamanitra satria tsapany ny fanampiany. Mahafinaritra ny toetran’ireto olona ireto. Samy te hanao izay tian’Andriamanitra atao. Mila manana izany toetra izany isika. Mahatoky amin’izay zavatra rehetra atao. Hain’i Jesoa ny manome izany toetra tsara izany.

AUDIO JANOARY

 

Radio

RFMRVM

Fichier Fanilo