Menu - tsindrio eto

Fanilo

MANA HO AN'NY ANKIZY

30 SEPTAMBRA

ASA 10. 9-18 F. 4
AHITANA FAHAGAGANA NY
VAVAKA

Mbola naneho fahitana indray Andriamanitra, fa tamin’i Petera no nanehoany izany raha nivavaka izy. Nanomana azy ny amin’izay hitranga Andriamanitra, dia ny fihaonany amin’ity jentilisa ity. Ny jiosy mantsy nanambony tena tamin’izany. Biby tsy azon’ny Jiosy hohanina ireo naseho an’i Petera ireo. Te-hiteny tamin’i Petera ny Tompo fa tiany avokoa ny olona rehetra. Raha tena mifantoka amin’Andriamanitra tokoa isika rehefa mivavaka sy mihaino ny Teniny dia anehoany zava-miafina, omeny tolo-tsaina na fampaherezana. Manokàna fotoana hiarahana mitokana amin’Andriamanitra ao anatin’ny tontolo andronao, amin’izao vaninandro be tabataba izao, fa izany ihany no hahafahana tena mandre Azy tsara. Vakio ny Jaona 10. 3-4, 27 *Jentilisa: olona tsy jiosy

 

AUDIO SEPTAMBRA

 

Radio

RFMRVM

Fichier Fanilo