Menu - tsindrio eto

Fanilo

MANA HO AN'NY ANKIZY

_Faniloapi_

15 MAY

GENESISY 25.27- 34 F. 4
FIFANEKENA TSY MIFANDANJA

Tanisao izay hitanao eto momba an’i Esao sy Jakoba. Kambana samy nanana ny toetrany, ny zavatra tiany, ny talenta. Tena samy nanana ny maha-izy azy. Tahaka izany ny zaza rehetra isan-tokatrano, tsy azo ampitahaina na samy mpirahalahy aza. Tsy mpifaninana na koa mpifahavalo fa natao hifanampy sy hifampitsinjo.
Inona anefa no nitranga teto? (29). Nangataka sakafo am-pahatsorana i Esao satria noana.
Inona anefa no navalin’i Jakoba? (31, 33). Tsy niantra ny rahalahiny fa nanao valin-teny feno hafetsena: takalo feno fanambakana.
Manao ahoana no fahitanao an’i Esao? (32) Tsy mandinika lalina vao mandray fanapahan-kevitra.
Inona no vokany? Natakalo sakafo ny zo rehetra momba ny fizokiana!!! Tsy miraharaha ny lamina eo anivon’ny fiaraha-monina. Tandremo, samy toetra tsy tsara alaina tahaka.

_Faniloapifin_

AUDIO APRILY

 

Radio

RFMRVM

Fichier Fanilo