Menu - tsindrio eto

Fanilo

MANA HO AN'NY ANKIZY

_Faniloapi_

FANILO

Fiadanana ô,

– Efa afaka mihaino ny fanilo audio 2022 , ho avy ny version texte. Tsindrio ny lecteur mba hafahana misafidy ny teny Malagasy.
Misaotra tompoko.

_____

Bonjour,

L’audio en français de l emission Fanilo pour les enfants est maintenant disponible.

– Pour Ecouter l’audio en français, cliquer sur le lecteur afin de choisir la version.
Soyez bénis.

_Faniloapifin_

Audio Fanilo

 

 

Radio

RFMRVM

Fichier Fanilo