Menu - tsindrio eto

Fanilo

MANA HO AN'NY ANKIZY

_Faniloapi_

20 MARSA
JAONA 4.43-45 F4
NINO SATRIA EFA NAHITA

Ho any Galilia i Jesoa no nandalo teto Samaria. Firy andro no nijanonany tao ? Rehefa tia an’i Jesoa ny olona dia satriny foana hitoetra eo anilany. Aiza moa ny tananan’i Jesoa ? N. Z. R. T. mpandrafitra, zanak’i Josefa sy Maria no nahafantaran’ny olona Azy tao ka tsy nino Azy ho Zanak’Andriamanitra mpamonjy izy. Inona kosa no nataon’ny olona tao Galilia ? Mila mandre ny asa mahagaga ataon’i Jesoa ny olona mba hahatonga azy hino Azy koa. Lazao amin’ny namanao izay nataony taminao fa mila an’i Jesoa koa izy.

20 MARS
JEAN 4, 43-45
IL A CRU CAR IL A VU

Jésus devait aller en Galilée lorsqu’Il est passé en Samarie. Combien de temps Il est resté en Galilée ? Jésus voudrai bien rester longtemps auprès des gens qu’Il aime. Où se trouve sa ville de naissance ? N.Z.R.T … Dans son village, les gens le connaissaient comme le charpentier, fils de Marie et de Jospeh. Ils ne croyaient pas que c’était le Fils de Dieu. Qu’ont fait les habitants de Galilée ? Ils voulaient voir les miracles et les prodiges accomplis par Jésus afin de croire en Lui. Tu peux partager ton expérience avec Jésus aux gens qui t’entourent pour les amener à croire au Messie.

_Faniloapifin_

Audio Martsa

 

 

 

 

Radio

RFMRVM

Fichier Fanilo