Menu - tsindrio eto

Toriteny Mana anio

Mana isan'andro

_manaapi_

ALAKAMISY 21 OKTOBRA

EZEKIELA 25. 1 – 17 F 1, 2
AHY NY FAMALIANA

Nampidirina teo anelanelan’ny famaizana ny Zanak’Israely sy ny faminaniana hanafahana azy ireo, ireto faminaniana hamaliana ireo firenena nampahory ny zanak’Israely ireto.
Nambara ny famaliana. Natomboka tamin’ny faminaniana ny hanjo ireo firenena efatra miray sisintany amin’ny Joda izany. Amona (2), Moaba sy Seira (8), Edoma (12) ary Filistina (15). Samy nanana ny vesatra niampangana azy avy izy ireo: ho an’ny Amonita dia noho izy nanesoeso sy niteha- tànana tamin’ny nandravana an’i Jerosalema (3a, 6); ny an’i Moaba, namingavinga ny firenen’i Joda (8); ny an’i Edoma, ny fankahalany ny taranak’i Jakoba; ny an’i Filistina, ny namaliany faty sy ny nanaovany azy tsinontsinona hatramin’ny ela (15). Araka izany koa ny didy fanamelohana azy ireo avy (5, 9, 14, 16).
Anton’ny famaizana. Na nampiasa ny zanaky ny atsinanana ny Tompo na nampiasa ny Israely nanohitra mivantana ny fahavalony dia samy adin’i Jehovah daholo ihany izany. Izay natao tamin’ny firenen’i Joda dia noraisin’i Jehovah ho adiny mihitsy (vakio ny Heb. 10. 30). Satria nampitovy an’i Jehovah, ilay namorona ny lanitra sy ny tany, tamin’ireo sampy notompoiny ireo firenena efatra voatanisa eto ireo dia “nataony nahalala marina ny anarany” (5, 7, 11, 17). Ny maha hany Andriamanitra Azy sy ny maha-Andriamanitra velona Azy no tian’i Jehovah ho fantatr’izy ireo ka namaizany azy (14). Na izany aza, famindrampo no ao ambadiky ny teny hoe: “Mba ho fantany fa Izaho no Jehovah”.
Saino: “Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsy fahalalana fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin’izao tontolo izao hibebaka” (Asa.17. 30).

_manaapifin_

Vakiteny

_vakitenyapi_

FIAINANA MANDRAKIZAY IRERY IANY

🎲🎲Rehefa manomboka manolana Tenin’Andriamanitra ny olona dia avy satana hamitaka azy.
👉Hoy Jehovah t@Adama sy Eva: « HO FATY TOKOA ianareo raha hohaninareo ny hazo… » (izany hoe AZO ANTOKA 100% fa ho faty ianareo)
-Rehefa nanontany an’i Eva satana dia naolan’i Eva ny Tenin’Andriamanitra ka hoy izy « ANDRAO HO FATY izahay… » (izany hoe mety ho faty angamba). Fantatrao ny tantara fa tonga i satana nitondra ny vahaolana ahatanteraka ny faniriany avy eo.
♥️Raha miteny Jesosy hoe izaho avy hananao fiainana ary fiainana be dia be dia jereo fa ny mission an’i Jesosy iray manontolo dia mihodina @resaka fanaovana zava-poana an’izao ttlo izao sy ny zvtr eto an-tany, dikany : Fiainana Mandrakizay IRERY IHANY io resahany io fa tsisy idirany @zvtr ara-nofo kely mandalo eto. Ary porofo tsotra be fa maty martiora ary niaritra fahoriana daholo ireo Apostoly sy ny Kristiana t@izany fotoana andro. Nefa olona nandray an’io Fiainana be dia be io avokoa.
♣️Rehefa aolan’ny sasany kosa anefa ny Teny ka milaza izy fa ny atao hoe « fiainana be dia be » dia « lanitra+confort matériel », manana an’izatsy sy izaroa hono, tsy ambakan’ny jentilisa…, dia avy tsotra izao satana hamitaka tokoa ary hitondra aminao ny vahaolana ahatanteraka ilay tadiavinao.
🧵Ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana (Rom 8.5).
TSY MAINTSY VOAVILAN’i satana ny olona raha vao mitady zavatra hafa ankoatry ny Fiainana mandrakizay miaraka @Tompo.

Pasteur Tovo

_vakitenyapifin_

Audio OKTOBRA

 

AUDIO VAKITENY

 

ANDEFASO MANA AHO

Raha te-handray ny mana izay zarainay eto amin’ny email ianao dia tsindrio ny bokotra azafady.

Chrétien au Quotidien

Le chrétien peut-il mentir?