Sélectionner une page
Tontolon’ny Fanahy

Tontolon’ny Fanahy

VITA HOY JESOSY teo amin’ny hazofijaliana! Ao amin’ny tontolon’ny Fanahy dia efa vita ny zavatra rehetra! Eto amin’ny tontolon’ny nofo kosa dia mbola « en cours » daholo ny zavatra rehetra ho antsika! -Ao amin’ny Fanahy : vita ny...
Ankaterena sa avy amin’ny fo?

Ankaterena sa avy amin’ny fo?

-Tsy nisy niteny t@Zakaiosy mihitsy hoe « amidio ny fanananao dia izao sy izao avy »! -Tsy nisy niteny t@ilay vehivavy janga mihitsy hoe « vakio ilay tavoahangy feno menaka dia ataovy @tongotry ny Tompo »! -Tsy nisy niteny t@ireo olona tsy omby 3000 niova fo mihitsy...
Tempolin’Andriamanitra

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin’i Solomona tao Jerosalema no atao hoe « tranon’Andriamanitra » tsy misy ankoatra io raha ny Tenin’Andriamanitra no jerena! Ary tao Andriamanitra no nitoetra hatramin’ny andron’i Jesosy! Izay no...
Famaky ny baiboly

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny Baiboly: 1-Ianarana tsara ny Filazantsara 4, averina vakiana in-3 mba ho azo tsara ny fomba fiasan’i Jesosy sy ny Filazantsara notoriany 2-Vakiana ny tantaran’ny Asan’ny Apostoly hahalalanao ny...
Maty hamonjy ny olona rehetra

Maty hamonjy ny olona rehetra

IIKorintiana 5.14-15 …MATY ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia MATY koa izy rehetra; ary maty hamonjy ny olona rehetra Izy, MBA TSY HO VELONA HO AN’NY TENANY INTSONY izay velona, fa ho an’izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Izany ny...
Ny tena fitiavan’i Kristy

Ny tena fitiavan’i Kristy

Ny tena fitiavan’i Kristy? (somary lavalava dia vakio tsara fa aza asosa fotsiny mba hitondra soa ho anao) 😉 – Ny tena Fitiavan’Andriamanitra tsy hoe: Fitahiana mitobaka, na fiakaram-piainana, na fahazoana zavatra materialy marobe, na fahafahana...