Menu - tsindrio eto

Ny fiainam-bavaka

PASTEUR TOVO

Raha hi-télécharger ireo toriteny sy fampianarana dia tsindrio ny bokotra.

 

Raha misy olana ara-teknika na koa azonay hanampiana anao manokana dia afaka manoratra eto ambany ianao.

;

Andefa hafatra

14 + 6 =

15 minutes de grâce et de vérité

L'EGLISE : Un miracle et un appel

Ny maso no toy ny jiron'ny tena: koa amin'izany raha mahiratra ny masonao, dia mazava ny tenanao manontolo; raha jamba kosa ny masonao, dia maizina ny tenanao manontolo. Eny raha maizina ilay fahazavana ao anatinao, dia vao mainka haizim-pito no hisy anao

Matio 6 : 22-23

Ny maso no fitaovana lehibe indrindra mitondra amin'ny fitsiriritina, ary efa fantantsika fa ny fitsiriritana no niandohan'ny fahotana, ka aoka isika hitandrina ny amin'izay jeren'ny maso ka tsy hoentin'ny fitsiriritana any amin'ny fahaverezana, tsy ny fitsiriritana jeren'ny maso ihany hanefa fa izay fitsiriritana rehetra ao am-po ihany koa, aoka hakipy ny maso ny amin'ny toem-po ratsy rehetra (fahatezerana, fialonana, halaelo, ets ets.... maro tsy voatanisa izy ireo izay mitondra fandravana tanteraka), aoka isika hitondra ny hazo fijaliana ka hamela an'i Jesosy hanazava hatrany ny ao anatintsika.