Sélectionner une page

Fanilo

Mana ho an’ny ankizy

22 JANOARY
1SAMOELA 4.18-22 F4
ZAVA-DOZA
Firy taona moa i Ely ? (15). Inona no niafaran’ny fiainany ? Mpitsara na mpitarika ary mpisorona izy. Mpanompon’Andriamanitra izany. Izao anefa no niafaran’ny fiainany satria tsy tena nahavita izay nasain’Andriamanitra nataony izy. Teraka lahy ny vadin’i Finehasa. Tsy nahafaly azy anefa izany satria maty ny vadiny, maty ny rafozany, lasan’ny Filistina ny fiaran’Andriamanitra. Iza no nataony anarany ? Misy dikany ny anarana. Inona no dikan’ny anaranao ? Mampalahelo ilay zaza e! *Ikaboda: tsy misy voninahitra na afabaraka

AUDIO JANOARY

Radio

RFM - RVM

Fichier Fanilo