Sélectionner une page

Fanilo

Mana ho an’ny ankizy

23 AOGOSITRA
NOMERY 20.14-21 F.5

RATSY FANAHY!
Tsy maintsy handalo ny tanin’ny Edomita ry zareo. Ny Edomita dia taranak’i Esao rahalahin’i Jakoba. Mba tsy hisian’ny olana sy ny ady dia naniraka olona i Mosesy hiresaka amin’ny tompon-tany. Nangata-dalana ry zareo. Notantaraina ny zavatra niainana sy nitranga teo amin’ny fiainana. Nambara fa ny Tompo no nanafaka azy ireo tany Egypta. Handalo fotsiny fa tsy hisotro ny ranony na haka ny voankazo. Inona anefa no navalin’ny Edomita? (18). Mba ratsy fanahy nefa anie havany ihany ireto handalo ireto e!
Valin-teny tsy mahafinaritra sady mbola nivoaka tokoa ry zareo hiady. Mampalahelo ilay toe-tsaina. Aza mba manao toy izany rehefa tsy misy fatiantoka ho anao ny zavatra angatahan’ny namana na havana. Nivily lalana somary lavitra ny zanak’Israely. Mety ho tratran’ny toy izany koa ianao saingy mandefera koa.

FANILO AUDIO

Radio

RFM - RVM

Fichier Fanilo