Sélectionner une page

Fitomboana

Ilaina ny mitombo ara-panahy:

Ilaina ny fitomboana ara-panahy, eo amin’ny fiainana Kristianina. Izany fitomboana izany dia marika fa miasa tokoa Jesosy ao amin’ny fiainantsika. Tsy ny fihainoana toriteny, na  ny fianarana baiboly ihany no ilaina amin’izany, fa ampiarina amin’ny fiainana mihintsy .

Radio

RFM - RVM