Sélectionner une page

Toriteny mana anio

ALAKAMISY 27 JONA
SALAMO 78.1-20 F. 2
FAMPATSIAROVANA
«Miteny … mampianatra …mandidy» (1-8). Ny antony nanaovan’ ny mpanao Salamo izany dia hampahatsiaro ny fomba fahitan’Andriamanitra ny tantaran’Israely ka hahatonga azy ireo hiverina sy hankatoa hatrany ny planin’Andriamanitra ho azy ireo. Ny taranaka mifandimby mihitsy no tiany handray sy hankatoa ary hanaraka ny didy sy ny fitsipiny. Mba manao ahoana ary inona marina tokoa no hampianarintsika sy hampitaintsika amin’ny taranaka kristiana ankehitriny? (6). “Rehefa manadino Azy dia resy” (9-20). Ny fanadinoana izay nambaran’Andriamanitra sy izay nataony no fototry ny olana teo amin’ny vahoaka Israely sy eo amin’ ny fiainatsika koa matetika. Ny taranak’i Efraima no voalaza fa mpivadika amin’Andriamanitra eto, izy ireo anefa no anisan’ireo vondrona lehibe tany amin’ny fanjakana avaratra (Hosea 7.11-16), na dia anisan’ny nanana fitaovam-piadiana mahery vaika aza izy ireo dia resy nanoloana ny ady satria tsy nitoetra nahatoky an’Andriamanitra. Tandremo ny manadino ny fahagagana sy ny fitondrana nataon’ ny Tompo teo amin’ny fiainanao na maka fanahy Azy (10-11) fa tsy hahita fiadanana sy fandresena velively ianao. Saintsaino : Hain’Andriamanitra ny manome izay ilainao fa aza mba maka fanahy Azy (19- 20). “Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra” Salamo 103.2.

Andefaso mana aho

Ny mana izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka. Misy ireo vakiteny koa.
Misy mailaka alefanay ahafantarana fa ny tompony no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny mailaka dia tsy tonga ny mana. Mila tsindrina ny bokotra « Yes suscribe me to the list »
Misaotra tompoko

Audio: Jona

Invitation Conférence 18-21 Juin 2019

Telecharger Mana 2019 - 18 - 17

Raha hihaino na hi telecharger ireo mana 2019-18-17… dia tsindrio eto:

Boky mana

 

Radio

RFM - RVM