Sélectionner une page

 

Ny ao ambadiky ny « pornographie »

 

Atolotr’i Mamy Rakotolehibe, tale FMMB.

Ny ao ambadiky ny « pornographie »

Seminera notarihin’i Mamy Rakotolehibe, tale FMMB.
Manome toro-hevitra ary mety hanampy ireo olona voafatotra ny amin’ny hatao hoe « pornographie », na koa mety misalasala hoe azo hatao ve ny mijery izany raha Kristianina? Raha mpivady?

« Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan’Andriamanitra? Aza mety hofitahina ianareo: fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpaka vadin’olona sy ny sodomita* [* Izahao Lev.18.22] » sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan’Andriamanitra. »1Korintiana 6:9-10

Vaovao

AfficheFinday-500Inona no tokony ho toeran’ny teknolojia eo amin’ny fiainan’ny Kristianina? Tohiny…