Sélectionner une page

Ny vavaka

Ny vavaka dia fifandraisana amin’Andriamanitra. Ilaina ny manokana fotoana mba hivavahana samirery.

Ny vavaka :

1- Vavaka amin’ny fanahy sy fahamarinana:
Mangataka ny fanahin’Andriamanitra mba hampangina ny nofo sy ny saina araka ny maha olombelona. Jaona 4:24 – 1ko15:50 – Gal5:16,17.

2- Mivavaka amim-pahamasinana:
Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay manaraka ny sitrapony. Jaona 9:31 – Isaia 59:1,2.

3- Mivavaka araka ny sitrapon’Andriamanitra:
Mamantatra ny sitrapony satria mety tsy ho tanteraka ny vavaka raha tsy sitrany. 1Jaona 5:14 – Salamo 66:11,12.

4-Mivavaka amin’ny finoana:
Miala ny ahiahy rehetra, manantena fa hahita valimbavaka. Mifaly sahady fa ho avy ny famonjena. Hebreo 11:6 – Jaona 11:22 sy 42.

5-Vavaka mahery :
Rehefa mivavaka dia mivavaka amin’ny fisisihana « avec insistance », tsy hamelana tahaka ny nataon’i Jakoba (Israely). 1mpanjaka18:44 – Lioka 18:1 – Marka 7:28 – Genesisy32:27

6-Vavaka sy fifadian-kanina:
Mbola ny mampangina ny nofo ihany, omena toerana ny fanahy masina hahafahana mihaino ny tenin’Andriamanitra. Ezra8:23 – Marka9:29

Radio
        
Manasa anao izahay
Mampiorina ny oloNY sy ny fiangonaNY