Sélectionner une page

Zava-miafina

Kolosiana 1.26-27
…dia ny ZAVA-MIAFINA, ILAY VOAFINA hatramin’ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin’ny olony masina, izay efa tian’Andriamanitra ho nampahafantarina ny haren’ny voninahitr’ity ZAVA-NIAFINA ity any amin’ny jentilisa, dia Kristy ao ANATINAREO

Dia tena zava-miafina tokoa moa izany! Tsy haintsika mihitsy ny miaina an’izany hoe Kristy ato ANATIKO, ny mahazatra antsika dia Andriamanitra antsoina rehefa hivavaka, Jesosy any an-danitra…

Fomba fitenitsika ilay hoe: andao hanatona an’Andriamanitra, andao hanakaiky ny Tompo… Raha dinihina kely: ny vavoniko izao ato anatiko, d hiteny ve aho hoe: hanatona ny vavoniko aho? ^_^ ^_^ ^_^

Ary ny vokatr’io dia sarotra be ho antsika ilay mifandray @Tompo, misy fotoana tsy mety concentré, misy fotoana tsy mety tafiditra, ao ny manao sasin-teny maro toy ny hikabary hiresaka Aminy. Maro koa ny olona toa miherikerika fotsiny anaty fotoam-bavaka.

Raha hinoantsika fotsiny anefa hoe « ato anatiko Izy » dia tena tsoriko aminao fa vao miteny fehezanteny 1 fotsiny ianao dia efa « tafiditra tsara ». Tsy voatery any am-piangonana io fa @toerana rehetra. Ary na ny vavaka misakafo aza d henonao fa « matsiro be » ^_^ ^_^ ^_^

Isaky ny misaina Azy ianao dia mety ho faly be, mety ho latsa-dranomaso… Manasitrana foana koa Izy na eny an-dalana na eo am-pandriana… @fotoana rehetra izay INOANAO an’izany @fonao rehetra.

Efa tsy fotoanan’ilay hoe « mamangy ny tany ny lanitra » intsony izao! Efa tany @Test taloha iny (Sal 65), tany koa no mila tadiavina Jehovah. Izao ny lanitra tsy mamangy intsony ary Jehovah tsy tadiavina intsony fa efa MONINA ato anatiko.

MINOA an’i Jesosy Tompo @FONAO REHETRA dia ho afaka miresaka Aminy eo no ho eo ianao, afaka mivavaka ho an’ny marary n’aiza n’aiza… fa rehefa tsy mino isika dia lasa mamorona formule sy kifombafomba maro ahafahana mifandray @Andriamanitra!

Tsy natao hiadian-kevitra fa HODINIHINA ^_^ ^_^ ^_^

Pasteur Tovo

Radio

RFM - RVM