Sélectionner une page
Ny fanatitra tsara indrindra

Ny fanatitra tsara indrindra

Ry mpiray tampo ao @ Kritsy Jesosy, afaka manao fanatitra izay heverintsika fa tena lehibe tokoa ho an’Andriamanitra isika: ny fananantsika rehetra, ny fotoanantsika…. Tsy hoe sanatria ratsy akory izany,fa ny tena takian’Andriamanitra avy amintsika...
Ho mpankato ny teny

Ho mpankato ny teny

Fa aoka ho mpankatò ny teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpihaino ny teny, nefa tsy mpankatò, dia toy ny olona mizaha ny tarehiny eo amin’ny fitaratra izy;fa mijery ny tenany izy, dia lasa, ary miaraka...
Amour Infini de Dieu

Amour Infini de Dieu

« Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao aminy kosa isika. »2 Korentiana 5 :21 Izaho no tokony no fantsihina teo ambonin’io hazo fijaliana io. Kanefa ianao ilay tsisy tsiny no indro nivesatra ny...
La nouvelle Jerusalem

La nouvelle Jerusalem

Tous les hommes ne font que passer sur cette Terre. La mort physique est inéluctable. Nous allons tous un jour quitter ce monde. Cependant il y a une grande différence entre le non croyant et le chrétien. Le non croyant n’a plus d’espoir après la mort c’est même pire...
Inquiétude

Inquiétude

Bonjour à tous. J’aimerais vous parler aujourd’hui d’un sujet qui nous concerne peut être en ce moment ou que nous avons au moins vécu dans notre vie passée: l’INQUIETUDE. Dans le monde où nous vivons aujourd’hui, notre 1ère...