Sélectionner une page

Vakiteny rehetra

Ankaterena sa avy amin’ny fo?

Ankaterena sa avy amin’ny fo?

-Tsy nisy niteny t@Zakaiosy mihitsy hoe « amidio ny fanananao dia izao sy izao avy »!
-Tsy nisy niteny t@ilay vehivavy janga mihitsy hoe « vakio ilay tavoahangy feno menaka dia ataovy @tongotry ny Tompo »!
-Tsy nisy niteny t@ireo olona tsy omby 3000 niova fo mihitsy hoe « tsy maintsy mihaino ny Toritenin’ny Apostoly …

Hamaky
Ankaterena sa avy amin’ny fo?

Ankaterena sa avy amin’ny fo?

-Tsy nisy niteny t@Zakaiosy mihitsy hoe « amidio ny fanananao dia izao sy izao avy »!
-Tsy nisy niteny t@ilay vehivavy janga mihitsy hoe « vakio ilay tavoahangy feno menaka dia ataovy @tongotry ny Tompo »!
-Tsy nisy niteny t@ireo olona tsy omby 3000 niova fo mihitsy hoe « tsy maintsy mihaino ny Toritenin’ny Apostoly …

Hamaky
Manahaka an’i Jesoa Kristy

Manahaka an’i Jesoa Kristy

 » KOA AMIN’IZANY DIA AOKA HANAHAKA AN’ANDRIAMANITRA IANAREO TAHAKA NY ZANAKA MALALA » Efesiana 5:1

Raha toa ka mihevitra tokoa isika fa efa naterak’ANDRIAMANITRA RAY amin’ny alalan’ny FANAHINY dia tokony hanana ny natioraNY sy ny fombafombaNY.

ANDRIAMANITRA dia marina sy masina ary tsara.

Ahoana moa no mbola misy itovizantsika amin’ny …

Hamaky
Fitiavan’i Jesosy

Fitiavan’i Jesosy

Ny olona rehefa eo ambany fahasoavana dia tsy baikoin’ny « aza manao an’izao… », « ataovy izao… », « aoka ho izao… » fa ny « fitiavan’i Kristy no manery azy » (IIKor 5.14)

Ny fitiavan’i Kristy no manery fa tsy ny fitiavana an’i Kristy an! …

Hamaky
Manahaka an’i Kristy?

Manahaka an’i Kristy?

Genesisy 30 : Ny nanaovan’i Jakoba tsorakazo maramara teo @fisotroan-dranon’ny ondry!

Hain’ny maro ny tantara: ondry fotsy lasa niteraka mara satria nijery ny mara izy!

Tsy izay nijery ny tenany no lasa mara, tsy izay nijery ny namany, tsy izay nijery ny rano… …

Hamaky
Ara nofo sa ara panahy ?

Ara nofo sa ara panahy ?

RESAKA MANGAHAZO ? 🙂 🙂
Miezaha mamaky tsara hatramin’ny farany amin’izay mitombo ianao 🙂

Ny mangahazo dia misy ilay hodiny « marron » iny ary misy ilay atiny « fotsifotsy », zay no NATORALY aminy (jereo ny sary). …

Hamaky