Sélectionner une page

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny Baiboly:

1-Ianarana tsara ny Filazantsara 4, averina vakiana in-3 mba ho azo tsara ny fomba fiasan’i Jesosy sy ny Filazantsara notoriany
2-Vakiana ny tantaran’ny Asan’ny Apostoly hahalalanao ny tena fiainan’ny Fiangonana voalohany, azonao averina vakiana raha tsy tafapetraka tsara.
3-Vakiana ny Epistily rehetra, averina in-3 na in-4 mandra-pahazo tsara mihitsy ny fanazavàna rehetra voarakitra ao. Aza adino ny mampiasa dikan-teny hafa, frantsay ohatra, mba tsy ho diso fandray.
Azonao tsara @izay ny atao hoe « Fanekena vaovao »
4-Izay vao vakiana ny Salamo mirakitra vavaka sy fideràna
5-Vakiana ny bokin’ny fahendrena: Ohabolana sy Mpitoriteny
6-Vakiana @izay ireo boky mirakitra tantara, ahitàna ny fomba fitondran’Andriamanitra ny zanak’Isiraely fahiny.
7-Izay vao mamaky ny bokin’ny Mpaminany (Isaia hatramin’ny Malakia) sy ny Apokalypsy.
Ankehitriny, ny ankabeazan’ny Kristiana toa mandritra ny toriteny ihany vao mba mamaky fa dia mihinana am-bolony izay lazain’ingahy mpitory teny fotsiny ny ankamaroam-potoana!
Kolosiana 3.16
Aoka ny TENIN’I KRISTY hitoetra BETSAKA ao aminareo @fahendrena rehetra
Mahereza daholo!
Pasteur Tovo

Radio

RFM - RVM

 

Sokajy hafa

 

Previous
Next
Ankaterena sa avy amin'ny fo-600

Ankaterena sa avy amin’ny fo?

-Tsy nisy niteny t@Zakaiosy mihitsy hoe "amidio ny fanananao dia...
Hamaky
Tempolin'Andriamanitra - 600

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin'i Solomona tao Jerosalema...
Hamaky
Maty hamonjy ny olona rehetra - 600

Maty hamonjy ny olona rehetra

IIKorintiana 5.14-15 ...MATY ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka...
Hamaky
Fitiavan'i Kristy-600

Ny tena fitiavan’i Kristy

Ny tena fitiavan'i Kristy? ...
Hamaky
Manana Fianana ve-600

Manana Fiainana ve?

Izay MANANA ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy...
Hamaky
Tempolin’Andriamanitra

Tempolin’AndriamanitraTany @Test taloha dia ilay tempoly naorin'i Solomona tao Jerosalema no atao hoe "tranon'Andriamanitra" tsy misy ankoatra io raha ny Tenin'Andriamanitra no jerena! Ary tao Andriamanitra no nitoetra hatramin'ny andron'i Jesosy! ...
Hamaky