Sélectionner une page

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny Baiboly:

1-Ianarana tsara ny Filazantsara 4, averina vakiana in-3 mba ho azo tsara ny fomba fiasan’i Jesosy sy ny Filazantsara notoriany
2-Vakiana ny tantaran’ny Asan’ny Apostoly hahalalanao ny tena fiainan’ny Fiangonana voalohany, azonao averina vakiana raha tsy tafapetraka tsara.
3-Vakiana ny Epistily rehetra, averina in-3 na in-4 mandra-pahazo tsara mihitsy ny fanazavàna rehetra voarakitra ao. Aza adino ny mampiasa dikan-teny hafa, frantsay ohatra, mba tsy ho diso fandray.
Azonao tsara @izay ny atao hoe « Fanekena vaovao »
4-Izay vao vakiana ny Salamo mirakitra vavaka sy fideràna
5-Vakiana ny bokin’ny fahendrena: Ohabolana sy Mpitoriteny
6-Vakiana @izay ireo boky mirakitra tantara, ahitàna ny fomba fitondran’Andriamanitra ny zanak’Isiraely fahiny.
7-Izay vao mamaky ny bokin’ny Mpaminany (Isaia hatramin’ny Malakia) sy ny Apokalypsy.
Ankehitriny, ny ankabeazan’ny Kristiana toa mandritra ny toriteny ihany vao mba mamaky fa dia mihinana am-bolony izay lazain’ingahy mpitory teny fotsiny ny ankamaroam-potoana!
Kolosiana 3.16
Aoka ny TENIN’I KRISTY hitoetra BETSAKA ao aminareo @fahendrena rehetra
Mahereza daholo!
Pasteur Tovo

Radio

RFM - RVM

 

Sokajy hafa

 

Previous
Next
Ankaterena sa avy amin'ny fo-600

Ankaterena sa avy amin’ny fo?

-Tsy nisy niteny t@Zakaiosy mihitsy hoe "amidio ny fanananao dia...
Hamaky
Tempolin'Andriamanitra - 600

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin'i Solomona tao Jerosalema...
Hamaky
Maty hamonjy ny olona rehetra - 600

Maty hamonjy ny olona rehetra

IIKorintiana 5.14-15 ...MATY ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka...
Hamaky
Fitiavan'i Kristy-600

Ny tena fitiavan’i Kristy

Ny tena fitiavan'i Kristy? ...
Hamaky
Manana Fianana ve-600

Manana Fiainana ve?

Izay MANANA ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy...
Hamaky
Tempolin’Andriamanitra

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin’i Solomona tao Jerosalema no atao hoe « tranon’Andriamanitra » tsy misy ankoatra io raha ny Tenin’Andriamanitra no jerena! Ary tao Andriamanitra no nitoetra hatramin’ny andron’i Jesosy! …

Hamaky