Sélectionner une page

Fitiavan’i Jesosy

Ny olona rehefa eo ambany fahasoavana dia tsy baikoin’ny « aza manao an’izao… », « ataovy izao… », « aoka ho izao… » fa ny « fitiavan’i Kristy no manery azy » (IIKor 5.14)

Ny fitiavan’i Kristy no manery fa tsy ny fitiavana an’i Kristy an! Misy tsi-fitoviana lehibe mihitsy ireo.

Rehefa ny fitiavan’i Kristy no manery anao, tsy possible ianao ho kamo mivavaka, tsy possible ianao ho varimbariana @fialam-boly sy ny télé, tsy possible ianao tsy manana faniriana hamaky Tenin’Andriamanitra, tsy possible ianao tsy hanam-pitiavana ny hafa, tsy possible ianao hijery fotsiny ireo manodidina anao ho very any @helo, tsy possible ianao tsy hamoaka ny vokatry ny Fanahy na tsy ahavokatra izany!
Marobe ny olona « miezaka » hankato Tenin’Andriamanitra, miezaka haneho fitiavana, miezaka hazoto mivavaka, miezaka handà ny nofo sy ny filàny, miezaka ho izao sy izao…

Ho reraka ianao 🙁 aza maika hanao an’itsy sy iroa aloha fa ataovy zay ahenoanao io fitiavan’i Kristy io ao anatinao, dia avelao io no ho « moteur » hanosika anao @zavatra rehetra!
IKor 13.3

Ary na dia omeko hohanin’ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany.
Io lay fitiavan’i Kristy io! Io ilay tsy ao @mpivavaka maro ankehitriny ka na dia manao zavatra maro aza izy dia tsy misy fiantraikany @Andriamanitra akory izany « ezaka » ataony izany! Ka raha atoroko hevitra tsara ianao dia resaho manokana @Kristy mihitsy aloha hoe « ataovy tsapako isan’andro ny fitiavanao ahy mba tsy ho diso lalana aho » rehefa henonao io dia ho tsapanao hoe « mora ny ziogan’i Jesosy ary maivana ny entany ». 🙂
Pasteur Tovo

Radio

RFM - RVM

 

Sokajy hafa

 

Previous
Next
Ankaterena sa avy amin'ny fo-600

Ankaterena sa avy amin’ny fo?

-Tsy nisy niteny t@Zakaiosy mihitsy hoe "amidio ny fanananao dia...
Hamaky
Tempolin'Andriamanitra - 600

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin'i Solomona tao Jerosalema...
Hamaky
famaky baiboly - 600

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny...
Hamaky
Maty hamonjy ny olona rehetra - 600

Maty hamonjy ny olona rehetra

IIKorintiana 5.14-15 ...MATY ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka...
Hamaky
Fitiavan'i Kristy-600

Ny tena fitiavan’i Kristy

Ny tena fitiavan'i Kristy? ...
Hamaky
Tempolin’Andriamanitra

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin’i Solomona tao Jerosalema no atao hoe « tranon’Andriamanitra » tsy misy ankoatra io raha ny Tenin’Andriamanitra no jerena! Ary tao Andriamanitra no nitoetra hatramin’ny andron’i Jesosy! …

Hamaky
Famaky ny baiboly

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny Baiboly:

1-Ianarana tsara ny Filazantsara 4, averina vakiana in-3 mba ho azo tsara ny fomba fiasan’i Jesosy sy ny Filazantsara notoriany
2-Vakiana ny tantaran’ny Asan’ny Apostoly hahalalanao ny tena fiainan’ny Fiangonana voalohany, azonao averina vakiana raha tsy tafapetraka tsara.
3-Vakiana …

Hamaky