Sélectionner une page

Manahaka an’i Jesoa Kristy

 » KOA AMIN’IZANY DIA AOKA HANAHAKA AN’ANDRIAMANITRA IANAREO TAHAKA NY ZANAKA MALALA » Efesiana 5:1

Raha toa ka mihevitra tokoa isika fa efa naterak’ANDRIAMANITRA RAY amin’ny alalan’ny FANAHINY dia tokony hanana ny natioraNY sy ny fombafombaNY.

ANDRIAMANITRA dia marina sy masina ary tsara.

Ahoana moa no mbola misy itovizantsika amin’ny fanaon’izao tontolo izao: lainga, fanompo-tsampy,fitiavan-karena, fitiavam-boninahitra, fiazakazahana fitadiavana harena mora lo, fijangajangana, fanarahana lamaody, tsy finoana, fatahorana, tsy fanantenana, tsy famelan-keloka, fankahalana….mbola maro tsy voatanisa…

Ny alika tsy miteraka saka ary ny saka tsy miteraka alika.

Noho izany ANDRIAMANITRA dia tsy afaka miteraka hafa tsy zanaka marina sy masina. Zanaka mitafy ilay olom-baovao:
izay niala tamin’ny fanaony taloha,
taminy mbola niainany fiainana jentlisa,
mba handehanany araka ny lalan’ny Rainy, hanatanterahana ny sitrapoNY rehetra.

Ihoby Rakotomanga

Radio

RFM - RVM

 

Sokajy hafa

 

Previous
Next
Ankaterena sa avy amin'ny fo-600

Ankaterena sa avy amin’ny fo?

-Tsy nisy niteny t@Zakaiosy mihitsy hoe "amidio ny fanananao dia...
Hamaky
Tempolin'Andriamanitra - 600

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin'i Solomona tao Jerosalema...
Hamaky
famaky baiboly - 600

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny...
Hamaky
Maty hamonjy ny olona rehetra - 600

Maty hamonjy ny olona rehetra

IIKorintiana 5.14-15 ...MATY ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka...
Hamaky
Fitiavan'i Kristy-600

Ny tena fitiavan’i Kristy

Ny tena fitiavan'i Kristy? ...
Hamaky
Tempolin’Andriamanitra

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin’i Solomona tao Jerosalema no atao hoe « tranon’Andriamanitra » tsy misy ankoatra io raha ny Tenin’Andriamanitra no jerena! Ary tao Andriamanitra no nitoetra hatramin’ny andron’i Jesosy! …

Hamaky
Famaky ny baiboly

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny Baiboly:

1-Ianarana tsara ny Filazantsara 4, averina vakiana in-3 mba ho azo tsara ny fomba fiasan’i Jesosy sy ny Filazantsara notoriany
2-Vakiana ny tantaran’ny Asan’ny Apostoly hahalalanao ny tena fiainan’ny Fiangonana voalohany, azonao averina vakiana raha tsy tafapetraka tsara.
3-Vakiana …

Hamaky