Sélectionner une page

Manana Fiainana ve?

Izay MANANA ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy manana ny Zanak’Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. (IJaona 5.12)!

-Tsy ny tsara fanahy (gentil) no hiditry ny lanitra.
-Tsy ny be fitiavana (généreux).
-Tsy ny mahavita adidy @fiaraha-monina sy ny fiangonana.
-Tsy ny hendry sy ny tsara fitondran-tena.
-Tsy ny mazoto sy tia mivavaka (religieux).
Tsy misy ratsy ireo, saingy tsy lakile hidirana ny lanitra.
-Nahoana? Satria raha hiatrika fitsaràna ianao dia tsy ny asa tsara vitanao no hitsaràna anao fa ny ratsy vitanao.
-Ny olana anefa? Tsy misy marina na dia iray aza eo anatrehan’Andriamanitra, noho izany ho verin’ny tsi-fahamarinany ny tsirairay avy NA INONA NA INONA tsara vitany!
Olona tahaka ny ahoana aza no ho voavonjy izany?
Izay MANANA ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy manana ny Zanak’Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. (IJaona 5.12)
Nahoana? Satria Jesosy irery ihany no Mpisolovava (Avocat) eo anatrehan’ny Ray (IJaona 2.1), ary izay tsara avocat irery ihany no tafavoaka eo anatrehan’ny fitsaràna.
Ekeo Jesosy HIDITRA ao anatin’ny fiainanao, ho TOMPON’ny fiainanao (PATRON) dia ho afaka ianao eo anatrehan’ny fitsaràna izay miandry ny olombelona rehetra eto @izao ttlo izao.
Pasteur Tovo

Radio

RFM - RVM

 

Sokajy hafa

 

Previous
Next
Ankaterena sa avy amin'ny fo-600

Ankaterena sa avy amin’ny fo?

-Tsy nisy niteny t@Zakaiosy mihitsy hoe "amidio ny fanananao dia...
Hamaky
Tempolin'Andriamanitra - 600

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin'i Solomona tao Jerosalema...
Hamaky
famaky baiboly - 600

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny...
Hamaky
Maty hamonjy ny olona rehetra - 600

Maty hamonjy ny olona rehetra

IIKorintiana 5.14-15 ...MATY ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka...
Hamaky
Fitiavan'i Kristy-600

Ny tena fitiavan’i Kristy

Ny tena fitiavan'i Kristy? ...
Hamaky
Tempolin’Andriamanitra

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin’i Solomona tao Jerosalema no atao hoe « tranon’Andriamanitra » tsy misy ankoatra io raha ny Tenin’Andriamanitra no jerena! Ary tao Andriamanitra no nitoetra hatramin’ny andron’i Jesosy! …

Hamaky
Famaky ny baiboly

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny Baiboly:

1-Ianarana tsara ny Filazantsara 4, averina vakiana in-3 mba ho azo tsara ny fomba fiasan’i Jesosy sy ny Filazantsara notoriany
2-Vakiana ny tantaran’ny Asan’ny Apostoly hahalalanao ny tena fiainan’ny Fiangonana voalohany, azonao averina vakiana raha tsy tafapetraka tsara.
3-Vakiana …

Hamaky