Sélectionner une page

Tempolin’Andriamanitra

Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin’i Solomona tao Jerosalema no atao hoe « tranon’Andriamanitra » tsy misy ankoatra io raha ny Tenin’Andriamanitra no jerena! Ary tao Andriamanitra no nitoetra hatramin’ny andron’i Jesosy! Izay no nahatonga an’i Jesosy ho saro-piaro t@izy io ka nilaza hoe « Ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an’ny olona rehetra… ».
Rehefa maty Jesosy dia triatra ny lamba tao @efitra masina indrindra tao @tempoly, mampiseho ny faharavàn’ny fanekena taloha sy ny mombamomba azy rehetra. Tapitra hatreo koa ny maha-tranon’Andriamanitra ilay tempoly tao Jerosalema! Porofo? Navelan’Andriamanitra ho ravàn’ny Romana ny tempoly t@ taona 70!

Aty @Test vao² dia tsy misy intsony trano nantsoina hoe: « Tempolin’Andriamanitra ». Azonao vakiana ny Test vao² iray manontolo fa tsy ahita intsony ianao hoe trano ka Tempolin’Andriamanitra no fiantso azy satria isika no lasa Tempoliny (IKor 3.16)!
Ny tempoly fahiny dia toerana masina, natao MANOKANA hivavahana, hanateram-panatitra, hamakiana ny Torah sy ny bokin’ny mpaminany ary hideràna an’Andriamanitra!

Ankehitriny, isika no Tempolin’Andriamanitra! Tempoly tsy nataon-tanana, trano fivavahana mandehandeha! Toerana tokony hiodinkodinan’ny Tenin’Andriamanitra sy ny fideràna Azy mandrakariva, Fitoerana masina izay hitoeran’Andriamanitra 24 ora @ 24 ora!
Pasteur Tovo

Radio

RFM - RVM

 

Sokajy hafa

 

Previous
Next
Ankaterena sa avy amin'ny fo-600

Ankaterena sa avy amin’ny fo?

-Tsy nisy niteny t@Zakaiosy mihitsy hoe "amidio ny fanananao dia...
Hamaky
famaky baiboly - 600

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny...
Hamaky
Maty hamonjy ny olona rehetra - 600

Maty hamonjy ny olona rehetra

IIKorintiana 5.14-15 ...MATY ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka...
Hamaky
Fitiavan'i Kristy-600

Ny tena fitiavan’i Kristy

Ny tena fitiavan'i Kristy? ...
Hamaky
Manana Fianana ve-600

Manana Fiainana ve?

Izay MANANA ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy...
Hamaky
Famaky ny baiboly

Famaky ny baiboly

Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny Baiboly:

1-Ianarana tsara ny Filazantsara 4, averina vakiana in-3 mba ho azo tsara ny fomba fiasan’i Jesosy sy ny Filazantsara notoriany
2-Vakiana ny tantaran’ny Asan’ny Apostoly hahalalanao ny tena fiainan’ny Fiangonana voalohany, azonao averina vakiana raha tsy tafapetraka tsara.
3-Vakiana …

Hamaky