Toriteny mana anio - Mana isan andro
Sélectionner une page

Toriteny mana anio

ALAKAMISY 16 AOGOSITRA
LIOKA 15.11-32 F. 5

RAY TENA TIA
Safidy…fahoriana. Nisafidy ny hiala teo amin’ny fiadanana tao an-tranon-dRay ilay zandry, ary nanao ditra tany ivelany(13). Najain’ny Rainy ny safidiny: porofom-pitiavana izany. Lany ny fananana, tonga ny mosary sy ny fahoriana (14), lasa niandry kisoa (15), te hihinana sakafon-kisoa satria tsy nisy hohanina, indrisy !!! (16) Tandremo! Tomponandraikitra amin’ny safidintsika isika ary mizaka ny vokatr’izany ! Tonga saina. Tsaroany tsara fa raha tany antranon- dRainy izy dia tsy ory na inona na inona (Salamo23.1). Niainga izy hiverina any amin’ny Rainy (18), nibebaka, niaiky fa tsy mendrika (21). Tena faly Rainy nahita azy niverina ka nihazakazaka nitsena, namihina, nanoroka. Izany dia efa mariky ny famelan-keloka sahady (20). Nodiovina, nampiankanjoina tsara, nasiana peratra ny tanany,nasiana kiraro ny tongony (23). Niverina ny hasina maha-zanaka. Fampiharana : Rehefa tafasaraka amin’Andriamanitra isika dia potika sy rava ny maha isika antsika, fa rehefa misafidy hiverina isika dia averin’Andriamanitra amin’ny laoniny izany amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Ilay manaisotra ny fahotana izay mampisaraka antsika amin’Andriamanitra Ray. Tsy faly. Tezitra ilay zoky fa ilay naditra indray no nanaovana fety fa tsy izy ilay mendrika kokoa tsy nisy nahita hatrizay (29, 30). Io ilay toe-tsain’ny Fariseo tian’i Jesosy hahitsy.Ny an’i Jesosy dia tsy lalàna fa fitiavana sy fiainana! Anao avokoa. Teo amin’ny Rainy hatry ny ela ilay zoky fa tsy naka ny toerana maha-zanaka fa nitondra tena tahaka ny mpanompo. Tsy sahy nangataka. Izay no nahafatesan’i Jesosy Kristy, ny handraisako mandrakizay ny toerana mahazanaka! Efa misitraka izany ve aho ?

Andefaso mana aho

Ny mana izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka. Misy ireo vakiteny koa.
Misy mailaka alefanay ahafantarana fa ny tompony no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny mailaka dia tsy tonga ny mana. Mila tsindrina ny bokotra « Yes suscribe me to the list »
Misaotra tompoko

Audio: Aogositra

Télécharger

Jusqu’où va ta liberté ?

Mana 2018 - 17 - 16

Raha hihaino ireo mana 2018-17-16 dia tsindrio eto:

Boky mana

Tsindrio
Radio

RFM - RVM