Sélectionner une page

Toriteny mana anio

ALAROBIA 20 JONA

MPITSARA 1.1-16 F. 2

FANADIOVANA TANTERAKA
Nanontany an’Andriamanitra. Maty i Josoa, tsy nisy mpitarika intsony ny Zanak’Isiraely eto kanefa ny tany Kanana tsy mbola tena azo tanteraka fa mbola nisy Kananita tavela tao. Nanontany an’Andriamanitra izy ireo hoe iza no hitarika anay hiady amin’ireo Kananita sisa ireo? Ohatra tsara alain-tahaka izany ka amin’ny zavatra rehetra kasaina hatao dia manontany an’Andriamanitra aloha. Fanaon’i Davida Mpanjaka ihany koa izany (1Tantara 14.10-14). Tsy maintsy diovina tanteraka mantsy ny tany Kanana fa tsy tian’Andriamanitra ny olony hifangaro amin’ny jentilisa. Mbola takiana amintsika ankehitriny koa izany satria hoy ny voalaza: “Aza mety hofitahina ianareo; ny fikambanana amin’ny ratsy manimba ny fitondrantena tsara” (1 Korintiana 15.33) Joda no voatendry. Andriamanitra irery ihany no mandamina sy manendry izay olona tiany sy heveriny hanatanteraka andraikitra iray. Joda no notendreny hiady amin’ireo Kananita sisa. Nahoana no i Joda? Satria ireo zokiny dia nanao fahadisoana ka tsy mendrika hizaka izany fizokiana izany intsony. (Genesisy 49.3-10) I Joda indray no noraisin’Andriamanitra ho toy ny lahimatoa na dia fahaefatra amin’ny zanak’i Jakoba aza izy. Inona no fampitandremana amin’izany? Tsy ny fizokiana arataona loatra no lehibe eo imason’Andriamanitra fa ny fitondran-tena eo anatrehany. Tsy finoana. Nametrahan’Andriamanitra fitokisana i Joda hitarika ny Zanak’Isiraely hiady amin’ny Kananita saingy tsy natoky tena izy ka nangataka an’i Simeona rahalahiny hanampy azy. Noho ny famindram-pon’Andriamanitra dia nataony nandresy ihany izy ireo. Fehiny. Andriamanitra no tompon’ny zavatra rehetra sy mifehy ny zavatra rehetra. Ny faniriany sy ny tanjony dia ny hiainantsika amin’ny fahadiovana tanteraka (fahamasinana) ary hankatoa Azy amin’ny lafim-piainana rehetra.

Andefaso mana aho

Ny mana izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka. Misy ireo vakiteny koa.
Misy mailaka alefanay ahafantarana fa ny tompony no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny mailaka dia tsy tonga ny mana. Mila tsindrina ny bokotra « Yes suscribe me to the list »
Misaotra tompoko

Audio: Jona

Télécharger

Mort, Deuil, comment faire face ?

Mana 2018 - 17 - 16

Raha hihaino ireo mana 2018-17-16 dia tsindrio eto:

Boky mana

 

Tsindrio
Radio

RFM - RVM

Invitation
CAMP FAMILIAL 2018
Le camp de vacances de la ligue pour la lecture de la bible section Malagasy aura lieu à La Roche sur Yon, le chef-lieu de la Vendée.
Nous pourrons profiter aussi des espaces naturels aux alentours et découvrir en particulier la ville des Sables d’Olonne, réputée pour sa plage de sable fin, son ensoleillement privilégié et ses paysagespittoresques : dunes, marais, forêt d’Olonne…
Du mercredi 1er août à 13h au dimanche 5 août 2018 après-midi.
"Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ." Romain 10:17
Kaonferansa