Sélectionner une page

Toriteny mana anio

ALAROBIA 18 OKTOBRA
SALAMO 24 F. 1, 3

JEHOVAH TOMPO MPANJAKA
Fahamarinana maromaro no avoitran’izao salamo izao.
Tompony Izy satria nahary (1-2). Fahamarinana hizingizinin’ny Baiboly rahateo ny hoe : Nisy mpahary izao rehetra izao fa tsy hoe tongatonga ho azy vokatry ny fivoarana. Ary satria Izy no nahary dia mazava ho azy fa Izy koa no Tompony; Azy izany. Ny tohin’izany, raha manaraka lojika isika, dia tsy tompon’inona na inona isika olombelona fa mpitantana, mpanompo. Izay rahateo no ambaran’ny Genesisy hoe nametraka ny olombelona mba hiasa sy hitandrina azy Izy.
Misalotra voninahitra Izy. Tahaka ireo olona nahita voka-pikarohana ety amin’izao tontolo izao dia mahazo voninahitra avy amin’izany fikarohana vitany izany ny olona iray ary hampalaza azy sy hampanan-karena azy izany raha trandrahiny. Tsy vokatry ny zavatra nataony ihany anefa no mahatonga azy hitafy voninahitra fa ny heriny, ny maha-izy azy mihitsy.
Tsy ny rehetra no afaka miseho eo anatrehany. Toa ireny filoha ambony ireny dia tsy azo hatonintonim-poana Izy. Inona no fepetra ambara eto ? (3-6). Raha tsorina dia hoe aoka ho masina ianareo satria masina Aho !
Asandrato ny tataonareo ! Tsy miandry hatonina fotsiny koa anefa Izy fa tonga midina mamangy antsika olombelona mihitsy tao amin’i Jesoa Kristy. Te-handroso ao am-pontsika Izy. Mamporisika antsika hivonona ho amin’ny fiavian’ny fanjakany rahatrizay, tsy ho ela koa anefa izany. Fanontaniana : Efa nampandroso Azy ve ianao ? Mivonona ho amin’ny fihavian’ny Fanjakany koa ve ianao ? Manitatra ny ambaindain’ny fanjakany koa ve mandra-pihaviny ?

Andefaso mana aho

Ny mana izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka. Misy ireo vakiteny koa.
Misy mailaka alefanay ahafantarana fa ny tompony no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny mailaka dia tsy tonga ny mana. Mila tsindrina ny bokotra « Yes suscribe me to the list »
Misaotra tompoko

Audio: Oktobra

Télécharger

Un plan incomparable

Mana 2016 rehetra

Raha hihaino ireo mana 2016 dia tsindrio eto:

Boky mana

Tsindrio
Radio

RFM - RVM