Sélectionner une page

Toriteny mana anio

ALAROBIA 24 MEY
SALAMO 12. 1-9 F. 1,6

RAKOTRA NY MARINA
Eo afovoan’ny ratsy(1-4). Vavaka fitarainan’i Davida izay mahatsiaro ho voahodidin’ny ratsy no hitantsika eto. Fiainana feno fihatsarambelatsihy, endrikendrika, lainga, tsy fanajana ny hafa no misy sy manjaka eo anivon’ny fiarahamonina araka ny Salamo eto. Izany tranga izany dia efa niseho tamin’ny andron’i Davida ary efa voalaza etsy amin’ny Salamo 11 ihany koa. Ary vao mainka amin’izao fotoana izao izay efa andro farany dia miha-mahazo vahana hatrany ny ratsy.
Teny mampitony sy mampahery. Anatin’ny fifandraisana lalina amin’ny Tompo ny mpanao salamo dia mahatsapa fa mahatoky Andriamanitra ary mahatoky koa ny Teniny (6). Mitoetra sy marina mandrakariva koa ny Tompo na dia amin’ny fotoana faran’ny sarotra aza ka mihazona ny olony tsy ho azon’ny ratsy (5). Ny fampaherezana lehibe ho an’ny kristianina dia ny fahafantarany fa momba azy mandrakariva Andriamanitra (7) ary araka ny Matio 28. 20b “Ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao”.
Fanontaniana : Manao ahoana ny fiton-drantenanao manoloana ny faharatsiana iainantsika ankehitriny ? Mijoro sa lavon’izany ?
Hafatra : Aza mety ho resin’ny ratsy ianao, fa reseo amin’ny soa ny ratsy. Rômanina 12. 21.

Andefaso mana aho

Ny mana izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka. Misy ireo vakiteny koa.
Misy mailaka alefanay ahafantarana fa ny tompony no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny mailaka dia tsy tonga ny mana. Mila tsindrndra ny bokotra .
Misaotra tompoko

Audio: Mey

Télécharger

Mon âme, pourquoi gémis-tu au dedans de moi ?

Mana 2016 rehetra

Raha hihaino ireo mana 2016 dia tsindrio eto:

Boky mana

Tsindrio
Radio

RFM - RVM