Sélectionner une page

Toriteny mana anio

ALAHADY 25 FEBROARY
Lioka 7.36-50 F.1,2,6

TIA AN’I JESOA
Izay liana ny amin’i Jesoa dia tsy zary mpianany daholo akory ka hoe tena tia Azy. Fandraisana mangatsiaka. Inona re ny antony nanasan’i Simona an’i Jesoa tao an-tranony? Ny eritreriny tsy dia madio (39), sy ny fandraisana mangatsiaka nandraisany ny Tompo (44-47) dia mampiseho fa ny fanasana nataony dia tsy avy amin’olona voavonjy ka te-haneho ny fitiavany an’i Jesosy (jereo: Lioka 5.29). Fanehoam-pitiavana feno. Nahatsiaro ny fahotany ity vehivavy mpanota ity. Nanatona an’i Jesoa tsy niandry fanasàna izy, niaraka tamin’izay sarobidy indrindra nananany: tavoara alabastara feno menaka manitra sy ny fony (Salamo 51.19). Tsy nahajery an’i Jesoa mifanatrika izy, fa nanetry tena teo an-tongony, nanao ny volon-dohany ho toy ny lamba famaohana, ka namaoka ny tongotr’i Jesoa tamin’ny ranomasony vokatry ny fo torotoro tao anatiny. Endrey izany fitiavana sy fanetren-tena nasehony!
Fantatry ny Tompo izay momba an-dRavehivavy rehetra ary navelany ny fahotany rehetra. Tahaka ny nahafantaran’ny ny eritreritr’i Simona no nahafantarany ny fiainan’ity vehivavy eo an-tongony ity. Fa tsy misy fahotana lehibe loatra ka tsy afaka avelan’ny Tompo! Tsy misy fiainana simba loatra ka tsy hainy amboarina sy arenina! Ny ilainy dia ny fanatonana Azy amin’ny fo tsotra sy mahatsiaro diso. Mamela heloka izy (50) ary mamela ilay olona hitia azy (47). Maro ny olona izay niaina ny famelan-keloka sy ny fahasoavan’Andriamanitra no tonga vavolombelon’ny fitiavany maneran-tany. Ary ianao mba ahoana?
Fahamarinana : Ny fitiavana no manaporofo fa nandray famelan-keloka ny olona iray, ary araky ny halehiben’ny famelan-keloka no halehiben’ny fitiavana ho setrin’izany.

Andefaso mana aho

Ny mana izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka. Misy ireo vakiteny koa.
Misy mailaka alefanay ahafantarana fa ny tompony no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny mailaka dia tsy tonga ny mana. Mila tsindrina ny bokotra « Yes suscribe me to the list »
Misaotra tompoko

Audio: Febroary

Télécharger

A la disposition de Dieu

Mana 2016 rehetra

Raha hihaino ireo mana 2016 dia tsindrio eto:

Boky mana

 

Tsindrio
Radio

RFM - RVM