Menu - tsindrio eto

La construction de Dieu

CTMI International | Peter MACKENZIE

Raha hi-télécharger ireo toriteny sy fampianarana dia tsindrio ny bokotra.

 

Raha misy olana ara-teknika na koa azonay hanampiana anao manokana dia afaka manoratra eto ambany ianao.

;

Andefa hafatra

11 + 1 =

Le danger du mélange dans l'église

Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana,

Galatiana 5 : 22

Rehefa kolokolointsika ny fifandraisantsika akaiky amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro dia mahazo tombony tsikelikely isika ao ampontsika avy amin'i Jesosy Kristy.