Menu - tsindrio eto

Hanome hira

Misaotra anao mialoha.

Fomba fandefasana IREO hira

  1. Atao anaty dossier misy anarany mazava tsara ireo hira. Ohatra: anaran’ny album.
  2. Alefaso eto ilay dossier avy eo.
  3. Ireto avy ny « extension » audio afaka alefanao: .mp3, .ogg, .wav, .cda, .ac3 . Ankaotr’izay dia tsy tafiditra.
  4. Raha misy olana dia aza misalasala manoratra aminay.

Misaotra anao mialoha.

Tahian’i Jesosy.

Raha  nandefa hira ianao dia azonao jerena ao amin’ny « hira nomenareo » ireo hira. 

construction de l'église 2

Les ministères d'autorité

 

Raha misy olana ara-teknika na koa azonay hanampiana anao manokana dia afaka manoratra eto ambany ianao.

G

Andefa hafatra

7 + 10 =

Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’ izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo.

Jaona 14 : 27

Ianao izay mitady fatratra vola aman-karena,  ianao izay mitady fatratra an'i Jesosy mba hampitombo ny volanao na ny harenao, anio dia lemeo ny fonao handray ny fiadanana avy amin'ny Jesosy izay tena fiadanana mihazona anao amin'ny andro mahory anao